NET-UBIEP Project

Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance


Net-UBIEP was een projectnetwerk dat zich richt op het verhogen van de energieprestaties van gebouwen door een brede spreiding en versterking van het  gebruik van BIM gedurende de levenscyclus van het gebouw. Het gebruik van BIM maakt het mogelijk om de energieprestaties van het gebouw te simuleren met verschillende materialen en componenten, zowel voor gebruik in het ontwerp van het gebouw als / of voor renovatie van het gebouwontwerp.

BIM, wat staat voor Building Information Modeling, is een proces dat de hele levenscyclus van een gebouw duurt, van de ontwerpfase tot en met de bouw, het beheer, het onderhoud en de sloop. In elk van deze fasen is het erg belangrijk om rekening te houden met alle energie-aspecten om de milieu-impact van het gebouw tijdens zijn levenscyclus te verminderen.

Project Coordination