WEBINAR #1

U nastavku možete pogledati videa koji prate informativne materijale i prezentacije održane na radionicama, a te iste prezentacije su također dostupne u PDF formatu. Prezentacije su koncipirana na način da se sastoji od uvodnoga dijela, 6 modula te demonstracije rada u OpenBIM alatima.

1. Uvodno o projektu Net-UBIEP

Prezentacija u PDF formatu

2. Uvodni modul - osnovna BIM znanja i vještine

Prezentacija u PDF formatu

3. Modul 1 - Difuzija BIM-a

Prezentacija u PDF formatu

4. Modul 2 – Primjena BIM-a za upravljanje podacima

Prezentacija u PDF formatu

5. Modul 3 - Primjena BIM-a za upravljanje nabavom

Prezentacija u PDF formatu

6. Modul 4 - Korištenje BIM tehnologije & Modul 5 - Analiza BIM modela

Prezentacija u PDF formatu

7. Demonstracija rada s OpenBIM alatima

Prezentacija u PDF formatu

8. Praktični rad u BIM alatima (Allplan) - video s radionice održane 2. ožujka

9. Praktični rad u BIM alatima (Allplan) - video s radionice održane 9. ožujka

10. Praktični rad u BIM alatima (Ax3000) - video s radionice održane 9. ožujka


Radionica 15.1. - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

15.1.2019. godine održana je radionica za djelatnike Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o projektu Net-UBIEP! Radionica je imala odličan feedback s dosta diskusije oko mogućnosti uvođenja BIM-a u hrvatsku regulativu... Djelatnici MGiPU su upoznati sa svim aspektima BIM-a, BIM procesima i prednostima korištenja BIM-a u području energetske učinkovitosti.


BIM za stručnjake (inženjere/arhitekte)

Radionica #2: 20.12. na Sveučilištu Sjever u Varaždinu održana je druga radionica u nizu koja je za ciljanu skupinu imala inženjere i arhitekte. Iako je radionici prisustvovalo manje ljudi, bitno je da se naša poruka širi! Polako na okolicu, a uskoro se nadamo i na ostatak Hrvatske! Zahvaljujemo se svima koji su radionici prisustvovali.


BIM za djelatnike javne uprave i vlasnike (upravitelje zgradama)

Radionica #1: Radionica održana 11.12. je imala jako veliki odjek i ispunila je sva naša očekivanja! Radionici je prisustvovalo više od 40 ljudi iz cijele Hrvatske, što pokazuje da postoji interes za uvođenje BIM-a u svakodnevnu inženjersku praksu. Zahvaljujemo se svima koji su radionici prisustvovali, a sav materijal s radionice će biti dostupan na web stranici projekta u obliku e-learning materijala. Ovo je prva u nizu radionica, a s vremenom se nadamo da ćemo biti bolji. Pratite nas na Facebooku i na web stranici projekta za obavijesti o budućim radionicama.

 

 


Poziv na radionicu!

Pozivamo Vas na radionicu "BIM za djelatnike javne uprave i vlasnike (upravitelje zgradama)" koja se održava na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 11.12.2018. od 9:00 do 16:15. Radionica je namijenjena djelatnicima javne uprave i vlasnicima/upraviteljima zgradama, a teme će biti vezane isključivo na BIM i njegovu primjenu. Radionica je koncipirana na način da se sastoji od uvodnoga dijela, 6 modula te demonstracije rada u OpenBIM alatima. Sudjelovanje na radionici je BESPLATNO. Obrazac za prijavu na radionicu i cjelokupni program su dostupni preko sljedećih poveznica:

Radionica pokriva sadržaj Informativnih materijala za vlasnike/upravitelje zgradama.

 


Objavljeni informativni materijali

U suradnji sa svim partnerima na projektu završeni su informativni materijali za vlasnike/upravitelje zgradama i za djelatnike javne uprave. Dokumente je moguće u cijelosti pročitati klikom na sljedeće linkove:

Ključno je da vlasnici odnosno upravitelji zgradama steknu odgovarajuće kompetencije (znanja, vještine i autonomiju u odlučivanju) kako bi mogli držati BIM proces pod kontrolom, s obzirom da je ključno da ispravno definiraju što žele od BIM modela da bi u konačnici on ostvario očekivanja te da bi zgrada koja se prema njemu izgradi i održava ispunila očekivanja.

Za vlasnike zgrada koji nisu tehničke struke, često je vrlo teško razumjeti važnost smanjenja potrošnje energije, ali im je lakše razmišljati o smanjenju troškova korištenja zgrade, odnosno povećanju ugodnosti života u zgradi. Zbog toga je energetsku obnovu zgrada, odnosno gradnju novih zgrada gotovo nulte energije potrebno promatrati ne kroz smanjenje
potrošnje energije već kroz prizmu smanjenja troškova života u zgradama te povećanje ugodnosti života u zgradama u smislu odgovarajuće temperature, relativne vlažnosti i razine CO2 u zgradi. Za same korisnike, potrebno je ostvariti odgovarajuću komunikaciju i podizanje razine svijesti koji bi pomogli da korisnici postanu radoznali i željni dodatnih saznanja o BIM –u te mogućnostima koje on nudi.

Djelatnici javne uprave trebaju proći kroz sveukupno osam faza učenja kako bi se ostvarila potpuna integracija BIM procesa u njihove procedure izdavanja potrebnih e-dozvola.

Većina djelatnika javne uprave nije spremno za „digitalnu revoluciju“ i uvođenje BIM procesa u graditeljstvu te zbog toga trebaju steći odgovarajuće kompetencije (znanja, vještine, odgovornosti i autonomiju) za uspostavu i upravljanje digitalnim okolišem potrebnim za izdavanje e-dozvola koje su potrebne za projektiranje, građenje, početak korištenja, održavanje i uklanjanje postojećih zgrada.

Većina instalatera i obrtnika je potencijalno spremna za „digitalnu revoluciju“ zbog toga što već koriste svoje pametne mobilne uređaje ili tablete, ali se problem javlja zbog nepoznavanja BIM nazivlja, te nisu svjesni važnosti pravilnog upravljanja informacijama tijekom procesa građenja, informacija koje su ključne za upravljanje zgradom tijekom korištenja. Općenito, instalateri (obrtnici) neće trebati biti opremljeni posebnim i skupim softverima već će trebati koristiti otvorena BIM rješenja i alate (softvere) kako bi mogli vizualizirati BIM model zgrade i imati pristup informacijama u modelu u skladu sa svojim zadaćama, te dati povratne informacije projektantima i korisnicima zgrade vezane uz promjene tijekom ugradnje proizvoda i sustava koji su bitni za održavanje zgrade i njezinu energetsku učinkovitost.

Ukoliko se usredotočimo isključivo na aspekte energetske učinkovitosti, inženjeri i arhitekti trebaju biti spremni za gradnju zgrada gotovo nulte energije (nZEB – nearly zero energy building) kako u smislu novogradnje tako i u smislu energetske obnove postojećih zgrada do nZEB razine. Kako bi se uspjeli ostvariti zacrtani ciljevi, inženjeri i arhitekti trebaju slijediti nacionalnu regulative, ali i promijeniti svoja razmišljanja u smislu da se projektira i gradi tako da je važno što se ostvari kao konačni rezultat. To znači da oni trebaju od početnih koraka razmatrati zahtjeve naručitelja u smislu energetske učinkovitosti te ugodnosti zgrade tijekom njezinog korištenja. Istovremeno, inženjeri i arhitekti trebaju ostvariti zahtjeve za održavanjem te pružiti sve informacije potrebne na kraju životnog ciklusa građevine ili dijela građevine kako bi se ona s minimalnim troškom i potrošnjom energije prenamijenila, obnovila, uklonila ili reciklirala.


11-dani_pasivne_najava-3

11. godinu za redom, od 9.11. do 11.11., održat će se međunarodni skup s izložbom i stručnim obilascima, 11. Dani pasivne kuće u Hrvatskoj. 11. dani pasivne kuće u Hrvatskoj su ishodište spoznaja stručno utemeljenih i najboljom praksom ostvarenih novih i obnovljenih kuća i zgrada u Hrvatskoj i inozemstvu. Skup se održava pod pokroviteljstvom ministarstva i drugih institucija, a teme uključuju visoko učinkovitu arhitekturu i gradnju energetskog standarda pasivne kuće, odnosno energetskog razreda A+ novogradnje i dubinske energetske obnove “faktor 10”.

Za više informacija posjetite: www.kpk.hr


Objavljena karta kompetencija za BIM i energetsku učinkovitost

Završena je izrada karte kompetencija koje radnici, stručnjaci i javna uprava moraju posjedovati kako bi se ostvarilo učinkovito korištenje BIM-a u svim fazama životnog vijeka zgrade. Karta kompetencija je usklađena i s rezultatima drugih Europskih projekata koji su tijekom posljednjih nekoliko godina radili na razvoju načina definiranja kompetencija u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada. Doprinos projekta Net-UBIEP je usklađivanje potrebnih kompetencija vezanih uz energetsku učinkovitost s kompetencijama pojedinih BIM profila.

Zainteresirani mogu detaljnije proučiti kartu kompetencija klikom na link.


Nacrt standardnih shema izobrazbe

"Nacrt standardnih shema izobrazbe" pruža pregled procesa kojim se priznavanja kompetencija u pojedinim državama koje sudjeluju u projektu. Namjena ovog dokumenta je potpisivanje memoranduma o razumijevanju između država sudionica na kraju projekta, te međusobno priznavanje BIM kompetencija u pogledu primjene BIM-a za energetsku učinkovitost zgrada.

Zainteresirani mogu detaljnije proučiti dokument klikom na link.