U suradnji sa svim partnerima na projektu završeni su informativni materijali za vlasnike/upravitelje zgradama i za djelatnike javne uprave. Dokumente je moguće u cijelosti pročitati klikom na sljedeće linkove:

Ključno je da vlasnici odnosno upravitelji zgradama steknu odgovarajuće kompetencije (znanja, vještine i autonomiju u odlučivanju) kako bi mogli držati BIM proces pod kontrolom, s obzirom da je ključno da ispravno definiraju što žele od BIM modela da bi u konačnici on ostvario očekivanja te da bi zgrada koja se prema njemu izgradi i održava ispunila očekivanja.

Za vlasnike zgrada koji nisu tehničke struke, često je vrlo teško razumjeti važnost smanjenja potrošnje energije, ali im je lakše razmišljati o smanjenju troškova korištenja zgrade, odnosno povećanju ugodnosti života u zgradi. Zbog toga je energetsku obnovu zgrada, odnosno gradnju novih zgrada gotovo nulte energije potrebno promatrati ne kroz smanjenje
potrošnje energije već kroz prizmu smanjenja troškova života u zgradama te povećanje ugodnosti života u zgradama u smislu odgovarajuće temperature, relativne vlažnosti i razine CO2 u zgradi. Za same korisnike, potrebno je ostvariti odgovarajuću komunikaciju i podizanje razine svijesti koji bi pomogli da korisnici postanu radoznali i željni dodatnih saznanja o BIM –u te mogućnostima koje on nudi.

Djelatnici javne uprave trebaju proći kroz sveukupno osam faza učenja kako bi se ostvarila potpuna integracija BIM procesa u njihove procedure izdavanja potrebnih e-dozvola.

Većina djelatnika javne uprave nije spremno za „digitalnu revoluciju“ i uvođenje BIM procesa u graditeljstvu te zbog toga trebaju steći odgovarajuće kompetencije (znanja, vještine, odgovornosti i autonomiju) za uspostavu i upravljanje digitalnim okolišem potrebnim za izdavanje e-dozvola koje su potrebne za projektiranje, građenje, početak korištenja, održavanje i uklanjanje postojećih zgrada.

Većina instalatera i obrtnika je potencijalno spremna za „digitalnu revoluciju“ zbog toga što već koriste svoje pametne mobilne uređaje ili tablete, ali se problem javlja zbog nepoznavanja BIM nazivlja, te nisu svjesni važnosti pravilnog upravljanja informacijama tijekom procesa građenja, informacija koje su ključne za upravljanje zgradom tijekom korištenja. Općenito, instalateri (obrtnici) neće trebati biti opremljeni posebnim i skupim softverima već će trebati koristiti otvorena BIM rješenja i alate (softvere) kako bi mogli vizualizirati BIM model zgrade i imati pristup informacijama u modelu u skladu sa svojim zadaćama, te dati povratne informacije projektantima i korisnicima zgrade vezane uz promjene tijekom ugradnje proizvoda i sustava koji su bitni za održavanje zgrade i njezinu energetsku učinkovitost.

Ukoliko se usredotočimo isključivo na aspekte energetske učinkovitosti, inženjeri i arhitekti trebaju biti spremni za gradnju zgrada gotovo nulte energije (nZEB – nearly zero energy building) kako u smislu novogradnje tako i u smislu energetske obnove postojećih zgrada do nZEB razine. Kako bi se uspjeli ostvariti zacrtani ciljevi, inženjeri i arhitekti trebaju slijediti nacionalnu regulative, ali i promijeniti svoja razmišljanja u smislu da se projektira i gradi tako da je važno što se ostvari kao konačni rezultat. To znači da oni trebaju od početnih koraka razmatrati zahtjeve naručitelja u smislu energetske učinkovitosti te ugodnosti zgrade tijekom njezinog korištenja. Istovremeno, inženjeri i arhitekti trebaju ostvariti zahtjeve za održavanjem te pružiti sve informacije potrebne na kraju životnog ciklusa građevine ili dijela građevine kako bi se ona s minimalnim troškom i potrošnjom energije prenamijenila, obnovila, uklonila ili reciklirala.