U nastavku možete pogledati videa koji prate informativne materijale i prezentacije održane na radionicama, a te iste prezentacije su također dostupne u PDF formatu. Prezentacije su koncipirana na način da se sastoji od uvodnoga dijela, 6 modula te demonstracije rada u OpenBIM alatima.

1. Uvodno o projektu Net-UBIEP

Prezentacija u PDF formatu

2. Uvodni modul – osnovna BIM znanja i vještine

Prezentacija u PDF formatu

3. Modul 1 – Difuzija BIM-a

Prezentacija u PDF formatu

4. Modul 2 – Primjena BIM-a za upravljanje podacima

Prezentacija u PDF formatu

5. Modul 3 – Primjena BIM-a za upravljanje nabavom

Prezentacija u PDF formatu

6. Modul 4 – Korištenje BIM tehnologije & Modul 5 – Analiza BIM modela

Prezentacija u PDF formatu

7. Demonstracija rada s OpenBIM alatima

Prezentacija u PDF formatu

8. Praktični rad u BIM alatima (Allplan) – video s radionice održane 2. ožujka

9. Praktični rad u BIM alatima (Allplan) – video s radionice održane 9. ožujka

10. Praktični rad u BIM alatima (Ax3000) – video s radionice održane 9. ožujka