Prvi izvještaj pod nazivom “Izvještaj o postojećim BIM stručnim profilima” ima za fokus harmonizaciju postojećih BIM profila prema EKO-u (Europski Kvalifikacijski Okvir) u 7 država koje sudjeluju na projektu. Svaka država je točno definirala i harmonizirala svoje BIM profile prikupljanjem informacija o EKO razinama, radnom okruženju,te zadacima i kompetencijama potrebnim za: BIM Menadžera, BIM Koordinatora, BIM Stručnjaka, BIM Korisnika, BIM Evaluatora, BIM Upravitelja Zgrada. Različite faze životnog vijeka zgrade, i u slučaju različitih pristupa pojedine države, bi trebale pratiti RIBA plan kojeg je razvila udruga arhitekata i inženjera u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Izvještaj se može u cijelosti pročitati klikom na link.