Net-UBIEP projektui startas buvo duotas 2017 m. liepos 3-4 dienomis Romoje, Nacionalinėje Italijos naujų energijos technologijų ir tvaraus ekonominio vystymosi agentūroje (ENEA, National Agency for New Energy Technologies and the sustainable economic development) dalyvaujant 13-os partnerių iš skirtingų Europos šalių atstovams.

Susitikime dalyvavo ir partneriai iš Lietuvos – VšĮ „Skaitmeninė statyba“ ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai.

Projekto koordinatorė, vyriausioji tyrėja iš ENEA organizacijos Anna Moreno susitikimo metu pristatydama laukiančius darbus teigė: „BIM – skaitmeninis fizinių ir funkcinių pastato savybių per visą jo gyvavimo ciklą modelis – tai statybos sektoriaus revoliucija. BIM leidžia specialistams ir technologams efektyviai bendrauti skirtinguose procesuose, susijusiuose su pastatų projektavimu, priežiūra, valdymu, renovavimu. BIM leidžia sumažinti išlaidas, poveikį aplinkai, padidinti komfortą ir saugumą. Net-UBIEP projektas koncentruojasi daugiausia ties aukšto energinio efektyvumo pastatų projektavimo ir statybos mokymais bei viešojo sektoriaus, kuris daug kur Europoje dar negali efektyviai dirbti su skaitmeniniais statinių modeliais, įtraukimu“.

Šio projekto uždaviniai yra susiję su energijos vartojimo kriterijais BIM modelyje, svarbiais specialistams ir ekspertams statybos sektoriuje.

13 partnerių iš 7 Europos valstybių (Italijos, Lietuvos, Slovakijos, Ispanijos, Nyderlandų, Estijos ir Kroatijos) kartu (tačiau pritaikant kiekvienai šaliai atskirai) rengs gaires, seminarus, pilotinius mokymus, e-mokymosi kursus ir mokymo medžiagą, kuri prisidės prie BIM kultūros, siekiant efektyvinti energijos suvartojimą pastatuose, sklaidos Europoje.