Net-UBIEP siekia padidinti pastatų energinį efektyvumą skatinant BIM naudojimą pastatų gyvavimo cikle. BIM naudojimas leis modeliuoti pastatų energijos suvartojimą atsižvelgiant į pasirenkamas skirtingas medžiagas ir elementus projektuojant ir/ar renovuojant pastatą.

BIM arba statinio informacinis modeliavimas yra procesas, besitęsiantis viso statinio gyvavimo ciklo metu. BIM apima projektavimą, statybą, statinio eksploataciją ir valdymą, atnaujinimą ir galiausiai nugriovimą. Siekiant sumažinti pastato poveikį aplinkai labai svarbu atsižvelgti į visus energijos vartojimo aspektus.

Kodėl net-UBIEP

Tam, kad būtų įgyvendinti pagrindiniai net-UBIEP uždaviniai, labai svarbu, kad visame statinio gyvavimo cikle visi specialistai, kurie dalyvauja statybos procese, žinotų apie savo vaidmenį renkant, naudojant ir saugojant reikalingą informaciją.

Kiekvienas specialistas, valstybės tarnautojas, architektas, projektuotojas, pastato prižiūrėtojas, tiekėjas ir kiti pastato gyvavimo ciklo dalyviai turėtų suprasti, kad informacija, kurią jie tvarko, gali būti naudojama bet kurio kito dalyvio. Visa informacija turi būti prieinama net ir užbaigus procesus, kurių metu ši informacija buvo sukurta. Dėl to svarbu, kad skirtingi dalyviai naudotų tą pačią kalbą, žodynus ir duomenų struktūras. Net-UBIEP projekto metu bus bendraujama su visais pastato gyvavimo ciklo dalyviais, skatinant juos naudoti BIM dėl bendrų tikslų įgyvendinimo.

Pagrindinės veiklos

Pradžioje projekto partneriai nustatys profesijas, kurių atstovai yra susiję su energijos beveik nevartojančių pastatų sektoriumi ir aprašys specifines su BIM susijusias kompetencijas, reikalingas šių profesijų atstovams.

Laukiami rezultatai

BIM kvalifikacijos modeliai skirti sumažinti kompetencijų atotrūkį esamose statybos profesijose, susijusiose su energijos vartojimo efektyvumu. Kiekvienas BIM kvalifikacijos modelis apims BIM mokymų ir BIM sertifikavimo (kvalifikacijos pripažinimo) schemą.

Net-UBIEP projektas stiprins su energiniu efektyvumu susijusias kompetencijas ne mažiau kaip šešiose profesinėse srityse: BIM vertintojas, BIM pastatų ūkio valdytojas, BIM vadovas, BIM koordinatorius, BIM ekspertas, BIM naudotojas. Įgyvendinant projektą apie 1000 BIM vertintojų ir BIM pastatų ūkio valdytojų padidins savo kompetencijas, susijusias su energiniu efektyvumu; 1000 BIM vadovų, BIM koordinatorių ir BIM ekspertų gebės panaudoti BIM siekiant energinio efektyvumo reikalavimų įgyvendinimo; 1100 BIM naudotojų mokės naudotis BIM modeliais, talpinančiais reikiamą informaciją apie energijos suvartojimą.