Net-UBIEP siekia dialogo ir plataus bendradarbiavimo su statybos profesionalais, technologais ir statybos įmonėmis kuriant nacionalinį asocijuotų partnerių tinklą, skirtą bendrų kvalifikacijos ir mokymo tikslų įgyvendinimui, bei statybos pramonės skaitmeninimui.

Viešasis sektorius

Viešojo administravimo įgyvendintojai turi būti pasiruošę statybos procesų skaitmeninimui ir energijos vartojimo mažinimo procesams, nes tai teikia ekonominę naudą ir kuria gerovę valstybės gyventojams.

Net-UBIEP 2018 metų pradžioje organizuos seminarus, dirbtuves, fokus grupes ir interviu.

Viešojo sektoriaus darbuotojai, dirbantys įvairiose susijusiose institucijose, bus įtraukti į reikalavimų, skirtų tiek viešųjų, tiek privačių pastatų skaitmeninių projektų tikrinimo ir leidimų išdavimo įgyvendinimui, aprašymo procesus.

Viešojo sektoriaus atstovai, prisijungę prie net-UBIEP projekto kaip asocijuoti partneriai, bus kviečiami dalyvauti seminaruose ir dirbtuvėse nemokamai.

 

Statybos inžinieriai ir architektai

Statybos inžinieriai ir architektai turi sustiprinti savo gebėjimus naudoti BIM metodologiją ir taip skatinti naujų technologijų ir medžiagų, prisidedančių prie mažesnio energijos vartojimo pastatuose ir tenkinančių užsakovų bei vartotojų kokybės už mažesnę kainą poreikį, naudojimą.

BIM plėtra keičia statybos pramonę. Naujos technologijos leidžia dalyviams iš užsienio įsilieti į kitų šalių rinkas. Tie, kurie pirmieji ras išeitis, kaip susidoroti su šiuo iššūkiu, turės svarbų pranašumų statybos rinkoje.

Net-UBIEP organizuos mokymų veiklas, skirtas stiprinti BIM kompetencijas pastatytų ir naujų pastatų ernergijos vartojimo rodiklių gerinimui.

Specialistai, prisijungę prie net-UBIEP kaip asocijuoti partneriai, galės būti įtraukti į pilotines veiklas. Be to, jie bus kviečiami prisidėti prie reikalavimų, skirtų tobulinti apsikeitimą duomenimis statinio gyvavimo ciklo metu, aprašymų rengimą.

 

Technologai ir gamintojai

Jaučiamas poreikis būti pasiruošusiems naudoti realaus pastato skaitmeninį modelį diegiant ar prižiūrint įrenginius ir konstrukcijas, nes rinka reikalaus efektyvesnių priežiūros paslaugų, o skaitmeninės informacijos naudojimas leis teikti kokybiškesnes paslaugas už mažesnę kainą.

Net-UBIEP organizuos seminarus ir dirbtuves, kurios padės didinti žinias apie energijos suvartojimo valdymą naudojant BIM. Bus sukurti e-mokymosi kursai, suteikiantys žinias apie BIM modelio panaudojimą efektyvesniam automatizuotų sistemų projektavimui ir efektyvesnėms priežiūros paslaugoms. Į BIM technologijų naudojimo reikalavimų technologams rengimą bus įtrauktos montuotojų ir gamintojų asociacijos.

Technologų darbas taps efektyvesnis sumažinus kainas užsakovams ir padidinus jų pajamas. Naujų technologijų platintojai bus pasiruošę į BIM modelį integruoti savo produktus, kuriuos projektuotojai realizuos kaip „BIM objektus“.

Pagrindinis tikslas – išmokyti naudoti BIM įrenginių peržiūrai ir prižiūrėti juos papildant modelį visa informacija, reikalinga bet kokiam panaudojimui ateityje visame pastato gyvavimo laike.

Montuotojų asociacijos ir medžiagų bei komponentų statybos pramonei gamintojai yra kviečiami tapti asocijuotais net-UBIEP projekto partneriais ir prisidėti prie profesinės „BIM naudotojo“ kvalifikacijos aprašymo bei dalyvauti seminaruose ir dirbtuvėse, kurios bus organizuojamos šiame projekte.

 

Savininkai, nuomininkai ir patalpų valdytojai

Svarbu, kad šios tikslinės grupės atstovai suprastų BIM panaudojimo galimybes ir ekonomines naudas. BIM padeda sumažinti pastatų valdymo ir priežiūros išlaidas, bet tik tuo atveju, jei savininkai, nuomininkai ir patalpų valdytojai yra pasiruošę investuoti į pastato 3D modelio, kuriame yra visa informacija, reikalinga optimizuoti pastato valdymą, realizavimą.

Visos informacijos, susijusios su pastato įrengimais, prieinamumas sumažins jų priežiūrai skirto laiko sąnaudas, o kartu ir išlaidas.

Net-UBIEP projekto partneriai nacionaliniu lygiu organizuos seminarus ir dirbtuves, fokus grupes bei interviu siekdami nustatyti taikytinus reikalavimus iš naudotojo perspektyvos. Tikimąsi aktyvaus atstovų iš privačių ir viešųjų pastatų savininkų ir naudotojų organizacijų bei institucijų dalyvavimo tampant asocijuotais net-UBIEP partneriais.

Seminarais ir dirbtuvėmis siekiama įrodyti investicijų grąžą lyginant įprastas valdymo ir priežiūros išlaidas su sumažėjusiomis išlaidomis dėka BIM naudojimo.

 

Finansinės institucijos ir energijos paslaugų bendrovės

Finansinės institucijos ir energijos paslaugų bendrovės turi suprasti, kad siekiant užsitikrinti investicijų į atsinaujinančią energetiką grąžą jos turi pasitelkti specialistus ir statytojus, sukursiančius pastato 3D modelį su visa informacija, kuri reikalinga optimizuoti pastato valdymą ir ženkliai sumažinti priežiūros išlaidas.

Su šios tikslinės grupės atstovais bus rengiami interviu, taip pat bus pateikti klausimynai, kurie padės suprasti visus statybos sektoriaus revoliucijos privalumus. Be įsipareigojimų, kylančių iš naujų viešųjų pirkimų įstatymų, įgyvendinimo, BIM taip pat gali realiai padėti sumažinti pastatų valdymo ir priežiūros išlaidas, padidinti investicijų grąžą ir mažinti verslo rizikos lygį. BIM modeliavimas, jei atliekamas teisingai, leidžia įvertinti tikslingiausią pakeitimų laiką ir reikalingų išlaidų dydį.