Ataskaitoje (Report on CEN existing standards and standardization landscape) pateikiama pasaulyje taikomų standartų apžvalga ir aprašoma, kaip standartai yra pasiūlomi, aptariami ir patvirtinami įtraukiant visas pagrindines suinteresuotas grupes.

Standartai turi atitikti galutinio vartotojo reikalavimus ir nesukurti kliūčių rinkai. Tarptautinė ne pelno siekianti organizacija „buildingSMART International“ užsiima standartų vystymu pagal tikslinių grupių poreikius. ISO ir CEN techninis komitetas sutarė dirbti kartu toliau vystant BIM standartus, sukurtus „buildingSMART International“.

Keli projekto net-UBIEP partneriai yra aktyvūs šių techninių komitetų dalyviai, todėl galėjo suteikti informaciją apie pagrindinius iki šiol pasiektus rezultatus.

Ataskaitą galite skaityti ČIA (anglų kalba).