Ataskaita dėl galiojančių CEN standartų ir standartizacijos procesų

Ataskaitoje (Report on CEN existing standards and standardization landscape) pateikiama pasaulyje taikomų standartų apžvalga ir aprašoma, kaip standartai yra pasiūlomi, aptariami ir patvirtinami įtraukiant visas pagrindines suinteresuotas grupes.…

Read More

Ataskaita dėl tikslinių grupių funkcijų

Antrojoje ataskaitoje (Report on Roles of Target Groups in the Building Life Cycle and their role in NZEB implementation) aprašomos pagrindinių keturių tikslinių grupių funkcijos ir konkretūs įgūdžiai, reikalingi beveik nulinės energijos pastatų…

Read More

Pirmoji net-UBIEP ataskaita

Pirmoji ataskaita apie egzistuojančias BIM profesines sritis (Report on existing BIM professional profiles) yra skirta prisidėti prie 7-iose valstybėse – projekto partnerėse egzistuojančių BIM profesinių sričių suderinamumo pagal EKS (Europos…

Read More

Nustatytos pagrindinės žinutės skirtingoms tikslinėms grupėms

Skirtingoms tikslinėms grupėms pritaikytų žinučių nustatymas ir paskleidimas – svarbus projekto sėkmės faktorius. Su žinutėmis skirtingoms tikslinėmis auditorijomis galite susipažinti paspaudę čia.

Read More

Išleista net-UBIEP brošiūra

Projekto brošiūra išleista visų partnerių kalbomis, taip pat ir lietuvių kalba. Brošiūroje nurodomi pagrindiniai projekto uždaviniai, pagrindinės veiklos, tikslinės auditorijos, pristatomi kuriami BIM kvalifikacijos modeliai, skatinantys energinį…

Read More

Įvyko įžanginis Net-UBIEP partnerių susitikimas

Net-UBIEP projektui startas buvo duotas 2017 m. liepos 3-4 dienomis Romoje, Nacionalinėje Italijos naujų energijos technologijų ir tvaraus ekonominio vystymosi agentūroje (ENEA, National Agency for New Energy Technologies and the sustainable…

Read More