www.bim-hrvatska.hr BIM Hrvatska je neprofitna udruga građana. Udruga okuplja profesionalce hrvatske građevinske industrije, među kojima su inženjeri s višegodišnjim iskustvom u primjeni BIM-a u projektiranju, izgradnji i upravljanju građevinama.

www.energybimcert.eu BIMcert je projekt iz programa Europske unije Obzor 2020. Cilj projekta je poboljšanje BIM vještina radnika, što bi na posljetku trebalo dovesti do bolje energetske učinkovitosti, bolje održivosti zgrada, te povećanoj kvaliteti kroz čitavi lanac izgradnje.

www.bimplement-project.eu BIMplement projekt iz programa Europske unije Obzor 2020. Cilj je učenje građevinskog sektora uspostavljanjem opsežne i fleksibilne kvalifikacijske metodologije koja integrira tehničke, obrtničke i BIM kompetencije i vještine.

www.bimzeed.eu projekt BIMzeED je usmjeren na definiranje izobrazbe koju građevinska industrija trenutno treba, kao i ona koja će biti potrebna u budućnosti s ciljem poticanja: 1) bolje mogućnosti zaposlenja 2) nisko-ugljičnog razvoja, 3) zelenih vještina i vještina za građenje zgrada gotovo nulte energije (nZEB) 4) povećanja zaposlenosti mladih.