HKIG

Predstavljanje projekta Net-UBIP na 13. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva koji će se održati u Opatiji. Predstavljanje projekta će se održati u sklopu predavanja koje će održati Bojan Milovanović.  

Read More

Zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

Na stručnom skupu pod nazivom Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva, održanom 22. veljače 2018 na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen projekt Net-UBIEP u sklopu predavanja…

Read More

Ključne poruke za različite ciljane skupine

Formulacija i širenje ključnih poruka namijenjenih specifično za pojedine ciljane skupine je ključna za uspjeh samog projekta. U nastavku se nalaze ključne poruke za pojedine ciljane skupine.   Javna uprava Javna uprava treba biti spremna na…

Read More

Objavljena je brošura Net-UBIEP projekta

Brošura posvećena projektu sada je dostupna i na svim partnerskim jezicima. U Brošuri su uključeni ciljevi i glavne aktivnosti koje treba projekt treba provesti, fokus na četiri glavna cilja projekta, kvalifikacijske sheme BIM-a za promicanje…

Read More

Početni Sastanak Net-UBIEP Projekta

Projekt je započeo u sjedištu tvrtke ENEA u Rimu 3. i 4. srpnja 2017. godine   Net-UBIEP je započet u tvrtki ENEA (Agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj), u Rimu, 3. i 4. srpnja sa predstavnicima od strane 13…

Read More