Informacinis paketas profesionalams

The deliverable on information materials for professionals has been published. The use of BIM to improve the energy performance of buildings is described for each phase of the building life from the preliminary design till the construction, management and use.

The professionals will find basic information on BIM and the description of the main competences necessary to manage the BIM model for improving the energy performance of the building in any phase, from the conceptual design till the end of the life cycle of the building.

The document can be dowloaded from this link.


Informacinis paketas pastatų savininkams

The deliverable on information materials for owners and tenants has been published. The use of BIM to improve the energy performance of buildings is described for each phase of the building life from the preliminary design till the construction, management and use.

The owners and tenants will understand why it is so important to define the requirements for the management & maintenance  since the conceptual design. They will also learn the importance of a good building information management (BIM) for improving the energy performance of the building during the usage.

The document can be dowloaded from this link.


Informacinis paketas technikams

The deliverable on information materials for technicians has been published. The use of BIM to improve the energy performance of buildings is described for each phase of the building life from the preliminary design till the construction, management and use.

The technicians will learn how important is their role during the installations to complete the BIM model "as it is" for operational & maintenance of the buildings.

They will also learn the importance of the information provided during the installation, to maintain  the energy performance of the building during its usage.

The document can be dowloaded from this link.


Informacinis paketas viešojo administravimo specialistams

The deliverable on information materials for public administration has been published. The use of BIM to improve the energy performance of buildings is described for each phase of the building life from the preliminary design till the construction, management and use.

The public administration officers will find basic information on BIM and main competences necessary to manage the authorization process in the correct way.

The document can be dowloaded from this link.


BIM ir energinio efektyvumo kompetencijų žemėlapis

Paruošas žemėlapis (Maps on NZEB and BIM competences for target groups) nurodo, kokias kompetencijas darbininkai, specialistai ir viešojo administravimo darbuotojai turi turėti, kad būtų pasiekti geresni BIM taikymo visose pastato gyvavimo ciklo etapuose rezultatai.

Žemėlapis sudarytas atsižvelgiant į kitus Europoje įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, kurie pastaraisiais metais buvo susiję su kompetencijomis ir energinio pastatų efektyvumo stiprinimu. Net-UBIEP projekte šios kompetencijos buvo susietos su BIM kompetencijomis.

Kompetencijų lentelę galite rasti ČIA (anglų kalba).


Mokymo schemų standartizacijos planas

Plane (Draft of the Standardization of Training Schemes) pateikiama kompetencijų pripažinimo proceso kiekvienoje projekte dalyvaujančioje valstybėje apžvalga.

Projekto pabaigoje ketinama pasirašyti projekte dalyvaujančių valstybių memorandumą dėl vienodo kompetencijų traktavimo BIM ir energinio pastatų efektyvumo srityje.

Dokumentą galite skaityti ČIA (anglų kalba).


Ataskaita dėl galiojančių CEN standartų ir standartizacijos procesų

Ataskaitoje (Report on CEN existing standards and standardization landscape) pateikiama pasaulyje taikomų standartų apžvalga ir aprašoma, kaip standartai yra pasiūlomi, aptariami ir patvirtinami įtraukiant visas pagrindines suinteresuotas grupes.

Standartai turi atitikti galutinio vartotojo reikalavimus ir nesukurti kliūčių rinkai. Tarptautinė ne pelno siekianti organizacija „buildingSMART International“ užsiima standartų vystymu pagal tikslinių grupių poreikius. ISO ir CEN techninis komitetas sutarė dirbti kartu toliau vystant BIM standartus, sukurtus „buildingSMART International“.

Keli projekto net-UBIEP partneriai yra aktyvūs šių techninių komitetų dalyviai, todėl galėjo suteikti informaciją apie pagrindinius iki šiol pasiektus rezultatus.

Ataskaitą galite skaityti ČIA (anglų kalba).


Ataskaita dėl tikslinių grupių funkcijų

Antrojoje ataskaitoje (Report on Roles of Target Groups in the Building Life Cycle and their role in NZEB implementation) aprašomos pagrindinių keturių tikslinių grupių funkcijos ir konkretūs įgūdžiai, reikalingi beveik nulinės energijos pastatų statybos sektoriuje. Pagrindinės tikslinės grupės: viešojo administravimo subjektai, inžinieriai bei architektai, technologai (montuotojai, prižiūrėtojai), statinių naudotojai, valdytojai ir administratoriai.

Ataskaitą galite skaityti ČIA (anglų kalba).


Pirmoji net-UBIEP ataskaita

Pirmoji ataskaita apie egzistuojančias BIM profesines sritis (Report on existing BIM professional profiles) yra skirta prisidėti prie 7-iose valstybėse – projekto partnerėse egzistuojančių BIM profesinių sričių suderinamumo pagal EKS (Europos kvalifikacijų sandarą mokymuisi visą gyvenaimą; angl. EQF - European Qualifications Framework for Lifelong Learning) metodologiją.

Kiekvienos valstybės atstovai apibrėžė ir suderinimo šalyje naudojamas profesines sritis, surinkdami informaciją apie EKS lygį, darbo sritis, užduotis ir kompetencijas reikalingas: BIM vadovui, BIM koordinatoriui, BIM ekspertui, BIM naudotojui,  BIM vertintojui, BIM pastatų ūkio valdytojui.

Atskiri statinio gyvavimo ciklo etapai, net ir įvertinus skirtingus nacionalinius požiūrius, remiasi RIBA (angl. Royal Institute of British Architects) nustatytu darbų planu, kurį aprašė Jungtinės Karalystės architektų ir inžinierių asociacija.

Skaityti ataskaitą galite ČIA (anglų kalba).


Nustatytos pagrindinės žinutės skirtingoms tikslinėms grupėms

Skirtingoms tikslinėms grupėms pritaikytų žinučių nustatymas ir paskleidimas – svarbus projekto sėkmės faktorius.

Su žinutėmis skirtingoms tikslinėmis auditorijomis galite susipažinti paspaudę čia.